Sıkıntıyı Gideren Dua-Sıkıntıya Düştüğünde Okunacak Dua-Sıkıntı İçin Dualar

Sıkıntıyı Gideren Dua-Sıkıntıya Düştüğünde Okunacak Dua-Sıkıntı İçin Dualar

İnsanoğlu hayatın içerisinde değişik nedenlerle sıkıntı yaşayabilirler. Bu sıkıntılara karşı kendimizi korumazsak bu durumda ruhsal sıkıntılar ve daha ileri aşamada ise depresyon ve bunalım gibi bir takım sağlık sorunları ile karşı karşıya kalabiliriz. Sıkıntıyı gidermek için günümüzde insanlar sıklıkla antidepresan özellikleri olan bir takım ilaçlardan medet umuyorlar. Ama dua etmek te en az ilaçlar kadar sıkıntıyı defetmek için faydalı olabilir. Peki sıkıntıyı gidermek için hangi dualar okunabilir? Aşağıda sizler için sıkıntılı ve zor anlarınızda sizlere Cenab-ı Hakkın rahmetinin daha da fazla ulaşmasını sağlayacak değişik duaları derledik.

Şimdi bu sıkıntı için kesin çözüm olan dualara bir göz atalım:

İnsan , maruz kaldığı sıkıntılı takdirlere nefsinin başkaldırı etmeyip itaat etmesi icin duâ etmeli , üzerine hayırlısını dilemelidir . Peygamberimiz (sav) böyle sıkıntı dahilinde (içinde) kalan kimseye duâ öneri buyurmuştur . Onu okumalı , Allah’a teslim olmalıyız . Duâ şöyledir:

“Bismillâhi alâ nefsi vede mâlî vede dînî . Allahümme raddınî bi-kadâike vede bârik lî fîmâ kuddire lî , hattâ lâ uhibbe ta’cîle mâ ahhartehu vede te’hîra mâ acceltehu . ”

“Allah’ım , senin ismine , malımı , dinimi vede nefsimi emanet ediyorum . Allah’ım , hükmüne beni razı kıl , kaderimde olanı bana mübarek kıl ki , te’hir ettiğinin acelesini , ive di ettiğinin de te’hirini istemeyeyim . Nefsimin isyanını önle , teslimini sağla . ”

Sıkıntıya Karşı Okunacak Dua-2

Abdullah bin Abbas -radiyallahu anhüma- Resulullah -sallahu aleyhi ve sellem-Efendimiz´in üzüntülü, sıkıntılı ve felaketli zamanda şu şekilde dua buyurduğu söylenmiştir:

(Lâ ilâhe illâllahül-azîmül-halîm. Lâ ilâhe illâllahu Rabbül-arşil-azîm. Lâ ilâhe illâllahu Rabbüs-semâvâti ve Rabbül-ardi ve Rabbül-arşil-kerîm)

Azamet ve vakar sahibi Allah;tan başka, ibadete lâyık hiçbir ilâh yoktur. Arş-ı Âzam sahibi Allah;tan başka ibadete lâyık hiçbir ilâh yoktur. Göklerin ve yerin sahibi ve Arş-ı kerim;in mâliki Allah;tan başka ibadete lâyık hiçbir ilâh yoktur. (Buhârî. Tecrîd-i sarîh:2150)

Sıkıntı Gideren Dua 3

Sıkıntılara Karşı Okunacak Dua

Esirgeyen ve bağışlayan. Ey esirgeyen, bağışlayan, koruyan ve seven Allah’ım. Bütün mahlûkatın kalplerini bana doğru çevir. Ey Cebrail, bütün ruhani , ulvi ve sufli tabakasının Rahman ve Rahim olan Allah’ın hakkı için onlara ,işittir ve itaat ettir. Rauf ve Atuf hakkı hürmetine, Melik hakkı hürmetine, arşı ala hakkı hürmetine duamızı kabul et ve bütün yaratılmışların kalplerini bana çevir.

Sıkıntılara Karşı Hangi Dua Okunmalı 4

Hastalığa Yakalanmış sıkıntılı bir kimsenin secdede okuyacağı dua

“Allahumme inneke gulte fî kitabik’el-munzeli alâ nebiyyike’l-murseli salavatuke aleyhi ve Âlihi, gulid’ullezîne zeamtum min dunihi fela yemlikûne keşf’ez-zurri ankum ve la tehvîlen feya men yemliku keşf’ez-zurri anna ve tehvîlehu ikşif ma bî.”

Allah’ım! İndirdiğin kitabındta göndermiş olduğun peygamberine dedin ki: Ey peygamber! Söyle onlara (müşriklere) çağırın Allah’tan başkasını halbuki o çağırdıklarınız sıkıntılarınızı gideremez ve değişime uğratamazlar.

Ey bizlerden zorluk ve sıkıntıları gideren ve değiştiren; benim sıkıntılarımı gider

Sıkıntı Ve Kederli Anlarda Okunacak Dua

Hz. Ali (a.s)’dan nakledilen bir hadise göre: Hz. Peygamber herhangi bir sıkıntı ve kederle karşılaştığında şu duayı okurdu:

“Ya hayyu, ya gayyum, ya hayyen lâ yemût, ya hayyu, lâ ilâhe illellâhu ente kâşifun Ellâhumme mucîbu da’vet’il-muztarrîn es’eluke bi-enne leke’l-hamdu lâ ilâhe illâ ente, el mennân bedi’us-semavâti ve’l-arzi zu’l-celâli ve’l-ikrâm rahmân’ud-dünyâ ve’l-âhireti ve rahimehuma. Rabbi erhimnî rahmeten tuğnînî bihâ an rahmeti men sivâke ya erhem’er-râhimîn.”

Ve şöyle buyurdular: Haram ve günah talep edenler hariç her kim bu duayı üç kez okursa istediği ona verilir.

Comments
  1. sema
  2. Nurbanu16
  3. berat
  4. serpil

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir