İş Yerinde Psikolojik Baskı Mobbing Nedir-Mobbing Nasıl Anlaşılır

İş Yerinde Psikolojik Baskı Mobbing Nedir-Mobing Nasıl Anlaşılır

Tarım toplumundan kopup sanayi toplumu kimliğine bürünmeye devam ettiğimiz son 15 yılda artık psikoloji literatüründeki bazı kavramlar ve terimler de ülkemizde daha fazla kullanılmaya başlıyor. Mobbing terimi de bunlardan bir tanesi. Özellikle gerek kamu olsun gerekse özel sektör olsun, mobbing uygulamaları basına medyaya yansıyor ve hatta tazminat davalarının konusu oluyor. Peki bu mobing nedir. Patronun işçiye yaptığı her türlü olumsuz davranış, kızma, fırçalama vs mobing yani elemanına çalışanına psikolojik baskı olarak mı değerlendirilmeli? Bakınız bu konuda uzmanlar neler söylüyorlar.

Ekonomik kriz, savaşın etkileri ve mobbing kavramının tartışıldığı basın toplantısında Türkiye Psikiyatri Derneği Genel Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Doğan Yeşilbursa, Dernek Merkez Yönetim Kurulu üyesi Doç Dr. Burhanettin Kaya, Dernek Dış İlişkiler Sekreteri Uzm. Dr. Halis Ulaş, Dernek Bilimsel Çalışma Birimleri Sekreteri Dr. Çezar Atasoy söz aldı.
Psikiyatri kavramına değinen Doç. Dr. Doğan Yeşilbursa, “Ruhsal sağlığı alanındaki yanlış bilgilenme öncelikle psikiyatri nedir, psikiyatrist kimdir sorularının cevaplarının yeterince bilinmemesiyle başlıyor. Psikiyatri, ruh sağlığı hastalıkları karşısında kullanılan bir tıp branşıdır. Psikiyatrist, 6 yıllık bir tıp eğitiminden sonra 5 yıllık bir uzmanlık eğitimi sonunda kazanılan ruh sağlığı ve hastalıkları uzmanı ünvanıdır.

Zaman zaman ülkenin sağlık sistemindeki aksamaların bir sonucu olarak yüzlerce hastayla karşı karşıya kaldığında farmakolojik yöntemlerle tedavi uygulamak durumunda kalması nedeniyle yalnızca ilaç veren kişi olarak tanımlanması temel bir yanlış olur” dedi.

Ekonomik krizin ruh sağlığına olan etkileri konusunda bilgi veren Uzm. Dr. Halis Ulaş, yoksulluk ve işsizliğin ruh sağlığını olumsuz etkilediğini söyledi: “Yoksulluk ve işsizlik; depresyon, intiharlara bağlı ölüm, alkol ve madde kullanım bozuklukları, anksiyete bozuklukları gibi birçok psikiyatrik hastalık riskini önemli oranda artırmaktadır. Yoksulluk ve işsizliğin ruhsal sorunlara neden olmasını yanı sıra ruhsal soruna ya da sorunlara sahip olmanın da işsizlik ve yoksullukla ilişkisi bulunmaktadır. Ruh sağlığı sorunu olan hastalarda olmayanlara göre işsizlik ve yoksulluk oranları daha fazladır. Ayrıca işsizlik ve yoksulluk, ruhsal sorunları olan kişilerin rahatsızlıklarına yönelik uygun tedavi girişimlerinden yararlanabilmelerini de önlemektedir. Bu nedenle de hastalıklarının gidiş ve sonlanımı olumsuz etkilenmektedir.” Ulaş, ekonomik kriz sonrası psikiyatrik hastalıklarda artış görüleceği ve psikiyatrik hastalığı olan bireylerin sağlık hizmetlerine ulaşımında güçlük olacağı düşünüldüğünde ise genel bütçeden finanse edilecek toplum ve koruyucu psikiyatri uygulamalarının öneminin ortaya çıktığına da değindi: “Bu amaçla toplum, işyeri ve okul temelli psikiyatri hizmetlerinin ülke çapında örgütlenmesi; psikiyatrik hastalıklar açısından riskli bireylerin tespitini, psikiyatrik hastalıkların erken saptanıp önemli sosyal ve fiziksel kayıplar yol açmadan tedavi edilmesini sağlayacaktır. Böylece sağlık ve sosyal hizmet politikalarında yapılacak yapısal değişikliklerle hem ruhsal hastalıkların önlenmesi ve erken tedavi şansı artırılacak hem de uzun dönemde ülke ekonomisine katkı sağlanacaktır.”

ÇALIŞANIN KRİZİ MOBBİNG
Mobbing (Yıldırma) kavramına değinen Doç. Dr. Burhanettin Kaya, yıldırma yapan ve yıldırmaya maruz kalanları şöyle tanımladı: “Yapılan araştırmalar mağdur olanların da sıklıkla zeki, yetenekli, yaratıcı özellikler gösteren, farklı görüşlere alternatif yaklaşımlar geliştirebilen, başarılı ve başarıyı amaçlayan, dürüst, güvenilir, işyerinde politik davranmayan, destekleyici iletişim tarzını kullanan kişiler olduğunu göstermektedir. İşlerini benimseyerek yapan, Meslek etiği ilke ve kurallarına uyan kişilerdir. Yıldırma yapan kişiler ise antipatik özellikler taşıdığı, aşırı denetleyici, korkak ve sinirli, daima güçlü olma isteği içinde olan, kötü niyetli ve hileli eylemlere başvurmaktan çekinmeyen kişilerdir.”

Uyum bozuklukları, depresyon, yaygın anksiyete ve panik bozukluğu gibi anksiyete bozukları gibi sorunların ortaya çıkmasına sebep olabilecek yıldırmaya maruz kalan kişiler içinse Kaya, şunları önerdi: “Sıklıkla “yıldırma” kurbanlarına, yeni bir iş araması, yardım alması, kendini yalıtmaması, özgüvenini geliştirmesi, olasılıkları hatırlaması, yaraları sarmaya çalışması, yasal işlem yapması önerilmektedir. “Yıldırma”nın ruhsal bütünlüğe yönelik bir saldırı olduğu düşünülürse buna uygun başa çıkma beceriler geliştirmenin büyük önem saldırı olduğu düşünülürse buna uygun başa çıkma beceriler geliştirmenin büyük önem taşıdığını vurgulamamız gerekir. Sorunu arkadaşlarla paylaşmaktan profesyonel yardım aramaya varan bir yelpazede yardım almak gerekebilir. Bu çabalar sorunun kalıcılaşmasını önleme yanında bireyin başa çıkmasını, örselenmeden kurtulmasını sağlayabilir.”

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir